Notty

Blacksmith Hill ONE IS NOT ENOUGH   "Notty"

2017-06-16

Notty

Ögonspeglad ua

Hyperkeratos ua

Svensk Champion

BIR på många utställningar


Liten blir stor <3


Från att ha varit en krokodil

är hon nu Champion och blivit BIR flera gånger


Notty har blivit en fin dam...

men ibland när hon busar med Flicka glömmer hon det helt och blir en liten buse igen <3